EH 241 Polipropilen Ürün
 Ticari İsmi: PETOPLEN EH 241
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 230°C)  g/10d  19-31  ASTM D-1238
 Kirlilik, 100g  ad  max 10  TM-113
 Tipik Değerler
 Gerilme Dayanımı
 Akma Noktasında  kg/cm2  340  ASTM D-638, TS-1398
 
 Renk B 10 D 65  ------  1.70  Hunter Lab. CQ
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda veya 1000  kg'lık Big-Bag'lerde
 Depolama Şartları :  Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde
 Kullanım Sahaları :  Çok yüksek hızda enjeksiyon kalıplamaya uygundur.Genel  amaçlı enjeksiyonluk ve elyaflık  olarak  kullanılabilir.(Plastik eşya, oyuncak elyaf)
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir.
 * Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan  Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir