S 27/R 63Polivinil Klörür Ürün
 Ticari İsmi: PETVİNİL S 27/R 63
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Viskozite Sayısı(Siklohekzanon 25°C)  cm3/g  100-112  SOLVAY 1A/93
 K sayısı (Siklohekzanon 25°C)  ------  63-67  SOLVAY 1A/93
 Yığın Yoğunluğu  g/cm3  0.54 - 0.62  SOLVAY 4A/91
 Elek Analizi
 0.250 mm üstü  % wt  max 8  SOLVAY 8A/92, 8F/92
 0.063 mm üstü  % wt  min 90  SOLVAY 8A/92, 8F/92
 
 Uçucu Madde  % wt  max 0.5  SOLVAY 2A/90
 Kirlilik  adet/ft2  max 60  SOLVAY 6A/92
 
 Ürün Şekli :  Beyaz toz
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık çok katlı klupak kağıt torbalarda veya 1000  kg'lık Big-Bag'lerde
 Depolama Şartları :  Kapalı ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
 Kullanım Sahaları :  Soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo  boruları, sert (rigit) profil.
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir.