G 03-5 Alçak Yoğunluk Polietilen Ürün
 Ticari İsmi: PETİLEN G 03-5
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)  g/10d  0.2-0.4  ASTM D-1238, TS-1675
 Yoğunluk 23°C  g/cm3  0.919 - 0.923
 
 ASTM D-1505, TS-1818
 Film Kalitesi  ------  T  ALKATHENE 36
 Tipik Değerler
 Şişme Oranı  ------  1.40  ALKT-7
 Pusluluk  %  8.6  ASTM D-1003
 Parlaklık  ------  49  ASTM D-2457
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda
 Depolama Şartları :  Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde
 Kullanım Sahaları :  Film ekstrüzyonu (ağır hizmet torbaları, inşaat ve endüstriyel  tatbikatlar için filmler). Boru  ekstrüzyonu (muhtelif borular). Tel  ve kablo kaplama (telefon, güç, yüksek sinyal ve frekans  kabloları). Şişirme ile kalıplama (deterjan şişeleri, büyük hacimli  ve korrozif kimyasal  maddeleri  taşıma kapları).
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir