H2-8 Alçak Yoğunluk Polietilen Ürün
 Ticari İsmi: PETİLEN H2-8
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)  g/10d  1.7-3.0  ASTM D-1238, TS-1675
 Yoğunluk 23°C  g/cm3  0.918 - 0.922  ASTM D-1505, TS-1818
 Film Kalitesi  ------  A  ALKATHENE 36
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda
 Depolama Şartları :  Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde
 Kullanım Sahaları :  İnjeksiyon kalıplama (şişe ve kavanoz kapakları, küçük  parçalar, oyuncaklar).Şişirme ile  kalıplama (muhtelif  şişe vs kaplar).
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir.
 * Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan  Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir.