I 668 Yüksek Yoğunluk Polietilen Ürün
 Ticari İsmi: PETİLEN YY I 668
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)  g/10d  4.4-6.5  ASTM D-1238, TS-1675
 Yoğunluk 23°C  g/cm3  0.966 - 0.970  ASTM D-1505, TS-1818
 Tipik Değerler
 Non Newtonian Indeks  ------  28  ASTM D-3835
 Renk, WI  ------  87  ASTM E-313
 Gerilme Dayanımı
 Akmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  294  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  248  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Uzama  %  1100  ASTM D-638, TS-1398
 
 Bükülme Dayanımı  kg/cm2  10595  ASTM D-747
 İzod Darbe Dayanımı  kgcm/cm  5  ASTM D-256, TS-1005
 Çev.Bas.Kır.Day. (F50)  saat  3  ASTM D-1693
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda
 Depolama Şartları :  Sıcaklığı 50ºC altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru  yerlerde
 Kullanım Sahaları :  İnjeksiyon ile kalıplama (şişe ve meyva kasaları  imalatında)
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri  olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti değerleri değildir.
 * Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-  2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan  Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir.