S 0464 Yüksek Yoğunluk Polietilen Ürün
 Ticari İsmi: PETİLEN YY S 0464
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)  g/10d  0.25 - 0.45  ASTM D-1238, TS-1675
 Yoğunluk 23°C  g/cm3  0.962 - 0.966  ASTM D-1505, TS-1818
 Tipik Değerler
 Non Newtonian Indeks  ------  38  ASTM D-3835
 Renk, WI  ------  88  ASTM E-313
 Gerilme Dayanımı
 Akmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  279  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  370  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Uzama  %  1062  ASTM D-638, TS-1398
 
 Bükülme Dayanımı  kg/cm2  10053  ASTM D-747
 İzod Darbe Dayanımı  kgcm/cm  61  ASTM D-256, TS-1005
 Çev.Bas.Kır.Day. (F50)  saat  15  ASTM D-1693
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda
 Depolama Şartları :  Sıcaklığı 50ºC altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru  yerlerde
 Kullanım Sahaları :  Şişirme ile kalıplama ( kimyasal maddeler için büyük  hacimli  kaplar, gaz yağı bidonları, büyük boy oyuncaklar  v.s. )
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri  olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir.
 * Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-  2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan  Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir