B 0153 Yüksek Yoğunluk Polietilen Ürün
 Ticari İsmi: PETİLEN YY B 0153
 
 Ürün Garanti Değerleri
 Deney Adı  Birimi  Değeri  Metodu
 Erime Akış Hızı (MFR)(2160 g, 190°C)  g/10d  0.1-0.2  ASTM D-1238, TS-1675
 Yoğunluk 23°C  g/cm3  0.952 - 0.956  ASTM D-1505, TS-1818
 Tipik Değerler
 Non Newtonian Indeks  ------  175  ASTM D-3835
 Renk, WI  ------  86  ASTM E-313
 Gerilme Dayanımı
 Akmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  231  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Gerilim Dayanımı  kg/cm2  253  ASTM D-638, TS-1398
 Kopmada Uzama  %  701  ASTM D-638, TS-1398
 
 Bükülme Dayanımı  kg/cm2  7164  ASTM D-747
 İzod Darbe Dayanımı  kgcm/cm  18  ASTM D-256, TS-1005
 Çev.Bas.Kır.Day. (F50)  saat  min 600  ASTM D-1693
 
 Ürün Şekli :  Pellet
 Ambalaj Şekli :  25 kg'lık ventilli beyaz renkli PE torbalarda
 Depolama Şartları :  Sıcaklığı 50ºC altında olan, güneş görmeyen kapalı ve kuru  yerlerde
 Kullanım Sahaları :  Ekstrüzyon ile boru imalatı ( su dağıtımı, kanalizasyon,  sulama dağıtım şebekelerine ait borular).
 
 NOT: Tipik Değerler; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama  değerleri olup sadece bilgi içindir.Ürün garanti  değerleri değildir.
 * Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.10.1999 tarih ve 35-212-2-2 sayılı "Gıda ile Temasta Bulunan  Materyal Üretim Sertifikası"'na haizdir.